WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

do 0 osób
do 0 osób w zespole
0 semestry
0 razy w miesiącu
0 minut
PSYCHOLOGIA

Podczas zajęć: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH młodzi uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu: kreatywnego rozwiązywania problemów, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozpoznawania stanów, w których powinni poprosić o fachową pomoc. Uczą się również umiejętności efektywnego zdobywania i przyswajania wiedzy oraz efektywnej komunikacji, asertywności,motywacji i automotywacji, autoprezentacji, zarządzania czasem oraz pracy zespołowej. 

Kompetencje społeczne (ang. social skills) – udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii.

Efekty uczenia się, które składają się na kompetencje społeczne najtrudniej poddają się walidacji.

W języku popularnym wyrażenie kompetencje społeczne kojarzy się przede wszystkim z umiejętnością życia wśród ludzi, w tym współpracy z innymi. W niektórych kontekstach kompetencje społeczne rozumie się też jako umiejętności interpersonalne.

Zajęcia prowadzimy przez jeden rok szkolny, czyli około 20 zajęć trwających 120 minut 2 razy w miesiącu.

Zajęcia rekomendujemy dla młodzieży w wieku 14-18 lat

Sprawdź harmonogram pozostałych zajęć 
Szybki kontakt!
+
Wyślij!